Επικοινωνία


    Η «Creators of Cosmos» συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα παραπάνω δεδομένα για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και τα νέα της, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική της Εταιρείας για την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη δημόσια στην Ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση https://www.creatorsofcosmos.com/diaxeiristiki-politiki-istoselidas/.

    Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούμε και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους.


    Επιθυμώ να λαμβάνω στα στοιχεία επικοινωνίας μου ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τις συνολικές δράσεις της εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της «Creators of Cosmos», για την οποία ενημερώθηκα.

    *Απαραίτητα στοιχεία