Σκοπός:

Η Creators of Cosmos Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι η πρώτη, ελληνικών συμφερόντων, εταιρεία παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης και λειτουργίας σεναρίων Παιχνιδιών Ρόλων Φυσικής Κλίμακας (L.A.R.P.), η οποία και ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018. Στο portfolio της περιλαμβάνονται σενάρια – προϊόντα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προϊόντα στο τομέα του τουρισμού (τουρισμός εμπειρίας, περιπέτειας, βιωματικός), προϊόντα με στόχο την άρση του αποκλεισμού για κοινωνικά περιθωριοποιημένους πληθυσμούς, προϊόντα μαθησιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού αλλά και προϊόντα για την εταιρική διακυβέρνηση και την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων και ομάδων.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία λειτουργεί δράσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας για Phygital (physical + digital) περιβάλλοντα, ενώ συμμετέχει και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με αντικείμενο την δια βίου μάθηση και την εγκαθίδρυση ενός εναλλακτικού μοντέλου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι κυρίως συμβολικά, για αυτό και κατατάσσεται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Το στελεχιακό της δυναμικό αποτελούν νέοι έως 40 ετών, για αυτό και αποτελεί φυτώριο νεανικής επιχειρηματικότητας.

Η C.o.C. εξυπηρετεί όχι μόνο σαν εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών και εκδηλώσεων L.A.R.P. αλλά και σαν φορέας του τομέα της Οικονομίας της Γνώσης. Αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες μεθόδους ώστε να καθιστά το κάθε αντικείμενο εμπλοκής εύκολο στη χρήση από τους πελάτες, για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους. Στο μέλλον στοχεύουμε να λειτουργήσουμε ως κέντρο για την έρευνα, την μελέτη και την διάδοση των L.A.R.P.

Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι το πλαίσιο ηθικής που πρεσβεύουμε και για αυτό αναζητούμε συνεργάτες που λειτουργούν με σεβασμό απέναντι στο άτομο και στην προσωπικότητα του. Το διοικητικό οργανόγραμμα της επιχείρησης παραμένει ανοικτό και ευέλικτο ώστε όποιος/όποια επιθυμεί να προσφέρει στην προσπάθεια μας. Το επιχειρησιακό μοντέλο, της κυκλικής διοίκησης, έχει σαν βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, διδακτορικές μελέτες και μεταπτυχιακές διατριβές που υποστηρίζουν την συμμετοχική διοίκηση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της εταιρείας και των συνεργατών της.

Λίγα λόγια για τα Παιχνίδια Ρόλων

Τα παιχνίδια ρόλων φυσικής κλίμακας [Live Action Role Playing (L.A.R.P.) Games], αποτελούν τους εξελικτικούς διάδοχους των επιτραπέζιων παιχνιδιών ρόλων που έκαναν την εμφάνιση τους τη δεκαετία του 1970 και γιγαντώθηκαν μέσα στην επόμενη τριακονταετία ως μέσο διασκέδασης για νέους όλων των ηλικιών. Με έντονα τα στοιχεία της μυθοπλασίας και της δραματουργίας, στα παιχνίδια ρόλων φυσικής κλίμακας, οι συμμετέχοντες ενσαρκώνουν τους ήρωες και ακολουθούν, όπως και στην επιτραπέζια εκδοχή, τις οδηγίες του Αφηγητή του Παιχνιδιού (Game Master), ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τους κανόνες και την εξέλιξη του. Τα παιχνίδια ρόλων φυσικής κλίμακας αποτελούν ιδανικό εργαλείο ώστε οι συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν εύρος διανοητικών ικανοτήτων, όπως είναι η νατουραλιστική, η λογικο-μαθηματική, η μουσικοκινητική, η διαπροσωπική και ενδοπροσωπική, η χωρική, η γλωσσική, η συναισθηματική και η ψηφιακή. Το βιωματικό περιεχόμενο των δράσεων προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο όπως ενδεικτικά η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αναζήτησης εναλλακτικών, η ηγετική συμπεριφορά, η ικανότητα σύνθεσης και λειτουργίας μέσα σε ομάδα, η επίτευξη στόχων μέσω συνεργατικών μεθόδων. Επιπλέον, η εκτέλεση των παιχνιδιών σε φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως μέσο γνωριμίας των συμμετεχόντων με την περιοχή, τον πολιτισμό και την κουλτούρα, την ιστορία και τους ανθρώπους του κάθε τόπου.

Για αυτό το λόγο διοργανώνουμε:

Η εταιρεία παράγει σενάρια σε τέσσερις επιχειρηματικούς άξονες: τον τουρισμό, τις δημιουργικές βιομηχανίες, την τεχνολογία παιχνιδιών και της οικονομίας της γνώσης και σε πέντε ξεχωριστές κατηγορίες: διαχείριση τουριστικών προορισμών, δια βίου μάθηση, ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων, άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στα προαναφερθέντα πεδία.

Πιο αναλυτικά, δράσεις μας μπορεί να αφορούν σε: παιχνίδια ρόλων φυσικής κλίμακας, κυνήγι θησαυρού, δείπνο μυστηρίου, προγράμματα κατασκηνώσεων, τουριστικά δρώμενα, σεμινάρια και εργαστήρια για προετοιμασία παικτών και επαγγελματιών [π.χ. δημιουργία σεναρίων, κατασκευή αναλωσίμων props, εκπαίδευση για Game Masters (Αφηγητές Παιχνιδιών) και Non Playable Characters (NPC – Χαρακτήρες που πλαισιώνουν το παιχνίδι αλλά δεν ελέγχονται από τους παίχτες)], καθώς και προϊόντα που αφορούν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη ατόμων και ομάδων επαγγελματιών, ομάδων μαθητών – σπουδαστών – φοιτητών.

Που λειτουργούμε:

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα. Τα παιχνίδια μας μπορούν να διοργανωθούν σε οποιαδήποτε περιοχή και τοποθεσία, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, κατόπιν σχετικής μελέτης από εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεργαζόμαστε:

Για να δημιουργήσουμε υψηλών προδιαγραφών προϊόντα, συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες των δημιουργικών βιομηχανιών όπως της χειροτεχνίας, της παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προϊόντων, επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της άθλησης, της υγείας, της ψυχικής υγείας και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για την υλοποίηση των ερευνητικών σκοπών της εταιρείας.

Δημοσιότητα:

Σχεδιάζουμε:

Από την ιδέα στην υλοποίηση, η εταιρεία αναλαμβάνει την ιδεο-ανάπτυξη, την δημιουργία και ενσωμάτωση μηχανισμών για την εξέλιξη των παιχνιδιών, την σεναριογραφή για την εννοιολογική διασύνδεση των παιχνιδιών με τον κάθε τόπο και τους παίκτες. Επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή αναλωσίμων και props όπως: δημιουργία ενδυμάτων για τον χαρακτήρα των παικτών, κατασκευή φόρμας makeup και special effects, κατασκευή αντικειμένων όπως ρεπλίκες, κοσμήματα, και σκηνικά αντικείμενα όπως αγάλματα, μετάλλια, θήκες, κ.λπ. Επίσης σε ότι αφορά σε αναπαραστατικά δρώμενα, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων, για τη φιλοξενία των σεναρίων της.

Παραδίδουμε:

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων μας αναλύονται μέσω της συλλογής δεδομένων, από εξειδικευμένο προσωπικό και είναι συναφή του περιεχομένου της σχεδίασης των σεναρίων. Έτσι δύναται να υπολογιστούν και να παραδοθούν στους πελάτες μας ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά δείκτες όπως: Μέτρηση Απόδοσης Έργου, Μέτρηση Απόδοσης της Επένδυσης, Μέτρηση της Οικονομικής και Παραγωγικής Μόχλευσης στην περιοχή παρέμβασης, Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Παρέμβασης, Μέτρηση Ανάπτυξης Ατομικής και Ομαδικής Δυναμικής Παικτών κ.λπ. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας η εταιρεία μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό και την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών συναφών με το αντικείμενο του έργου της σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες.

Πως αξιολογούμε:

Το εκάστοτε σενάριο ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες διαχείρισης της γνώσης και αφορά: α) στη δημιουργία γνωσιακού υπόβαθρου (knowledge production), β) στη μεταφορά γνωσιακού υπόβαθρου (knowledge transfer) και γ) στην κινητοποίηση γνωσιακού περιεχομένου (knowledge movability). Οι μέθοδοι αξιολόγησης των έργων αποτελούν αναγνωρισμένες ‘Βέλτιστες Πρακτικές’ (Best Practices) της Ε.Ε. Για την αξιολόγηση των σεναρίων χρησιμοποιούνται αναγνωρισμένα εργαλεία της στατιστικής, όπου αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Σε ειδικές κατηγορίες σεναρίων η εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένο προσωπικό όπως εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι, για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέσω κατάλληλων δεικτών.

Συνεργασίες & Προγράμματα: