Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Παιχνιδιού

1η Ημέρα

15:00–16:00 Άφιξη στην πόλη του Βόλου – Γεύμα & Εισαγωγή στο παιχνίδι – Υπογραφή Αποποίησης Αστικής Ευθύνης και Συμμόρφωσης στους Κανόνες
16:00–17:00 Αναχώρηση προς Κισσό – Έναρξη Παιχνιδιού
17:00–19:00 Τακτοποίηση στο δωμάτια – Ανάπαυση
19:00–20:00 Δείπνο
20:00–23:00 Αλληλεπίδραση εντός του παιχνιδιού στο Game Center

2η Ημέρα

07:30 – 8:30 Παράδοση πρωινού από την εταιρεία (Μαρμελάδα, βούτυρο, ψωμί, αυγά, δημητριακά/βρόμη, χυμός ή/και γάλα)
09:00 – 17:00 Ώρες διεξαγωγής παιχνιδιού (Κάθε ομάδα ακολουθεί τη δική της διαδρομή)
17:00 – 19:00 Ανάπαυση
19:00 – 20:00 Δείπνο
20:00 – 23:00 Αλληλεπίδραση εντός του παιχνιδιού στο Game Center

3η Ημέρα

07:30 – 8:30 Παράδοση πρωινού από την εταιρεία
09:00 – 17:00 Ώρες διεξαγωγής παιχνιδιού (Κάθε ομάδα ακολουθεί τη δική της διαδρομή)
17:00 – 19:00 Ανάπαυση
19:00 – 20:00 Δείπνο
20:00 – 23:00 Αλληλεπίδραση εντός του παιχνιδιού στο Game Center

4η Ημέρα

07:30 – 8:30 Παράδοση πρωινού από την εταιρεία
09:00 – 17:00 Ώρες διεξαγωγής παιχνιδιού (Κάθε ομάδα ακολουθεί τη δική της διαδρομή)
17:00 – 19:00 Ανάπαυση
19:00 – 20:00 Δείπνο
20:00 – 23:00 Αλληλεπίδραση εντός του παιχνιδιού στο Game Center

5η Ημέρα

05:00 – 05:30 Συνάντηση στο Game Center – Προετοιμασία για τον τελικό γρίφο
05:30 – 07:00 Τελικός γρίφος
07:30 – 08:30 Λήξη παιχνιδιού – Πρωινό
08:30 – 09:00 Παρουσίαση των μελών της ομάδας και συμπλήρωση φόρμα αξιολόγησης
09:00 – 10:00 Προετοιμασία αναχώρησης
10:00 Αναχώρηση για την πόλη του Βόλου

Πληροφορίες Παιχνιδιού

Εγκαταστάσεις Παιχνιδιού
Δείτε τα προτεινόμενα καταλύματα
Κανονιστικό Πλαίσιο Παιχνιδιού
Ενημερωθείτε για τους κανόνες που διέπουν το παιχνίδι