Κανονισμός Ασφαλείας Διεξαγωγής Παιχνιδιού

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σελίδα αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής τους παιχνιδιού και η συμμετοχή τους σε αυτό προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή τους από τους παίκτες.

 • Οι παίκτες υποχρεούνται να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση περί ανάληψης ευθύνης που θα τους αποστείλει η εταιρεία πριν από την συμμετοχή τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 • Κάθε ομάδα έχει μαζί της έναν υπάλληλο-οδηγό της Εταιρείας. Ο υπάλληλος εξυπηρετεί ρόλο Μη Εκτελεστικού Χαρακτήρα (NPC – Non Playable Character), για να προσφέρει στις ομάδες στοιχεία και καθοδήγηση. Οι παίκτες οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον οδηγό τους.
 • Οι παίκτες οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις ενδεδειγμένες διαδρομές που προτείνονται από την εταιρεία.
 • Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και παράνομων ουσιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 • Οι παίχτες οφείλουν να φέρουν κατάλληλο ρουχισμό (αθλητική περιβολή ή ρουχισμό σχετικό με το ρόλο που ερμηνεύουν, καθώς και μέσα ενυδάτωσης).
 • Οι παίκτες οφείλουν να ενημερώσουν τον ιατρό της εταιρείας για υποκείμενα νοσήματα (όπως αλλεργίες, νεφροπάθειες, καρδιαγγειακά, κινητικά, αιματικά, κ.λπ.).
 • Οι παίκτες απαγορεύεται πέρα από τις εντός παιχνιδιού αλληλεπιδράσεις και εντάσεις να διαπληκτίζονται, βιαιοπραγούν, να μιλούν χυδαία και προσβλητικά προς τους συμπαίκτες τους και τους κατοίκους της περιοχής, καταστηματάρχες και λοιπούς εμπλεκόμενους. Να θίγουν θρησκευτικά, πολιτικά, φυλετικά ιδεώδη. Υπεύθυνοι για τη λύση παρεξηγήσεων και εντάσεων είναι τα στελέχη της εταιρείας.
 • Απαγορεύονται ρητώς πάσας μορφής αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, οι κλοπές και κάθε είδους παρενόχληση.
 • Οι παίκτες υποχρεούνται  να σέβονται το φυσικό περιβάλλον, να μην ρυπαίνουν και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα διαθέσιμα υλικά που τους δόθηκαν ή/και που εγκαταστάθηκαν από την εταιρεία στο φυσικό περιβάλλον. Κάθε παρέκκλιση από τον κανονισμό επιφέρει ποινή τιμωρίας στον παίκτη και πιθανό αποκλεισμό της ομάδας.
 • Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί μικροαλλαγές σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την άρτια διεκπεραίωση του παιχνιδιού.
 • Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών και για την αποφυγή κινδύνων ζωής, υπάρχει περίπτωση το παιχνίδι να αναβληθεί.
 • Οι παίκτες οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους μηχανισμούς του παιχνιδιού που σχεδιάστηκαν από την ομάδα παραγωγής. Κάθε απόκλιση από τους μηχανισμούς αυτούς επιφέρει τιμωρία στους παίκτες και ενδεχόμενο αποκλεισμό της ομάδας.
 • Οι παίκτες υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις συστάσεις που λαμβάνουν. Μη τήρηση κανόνων του παιχνιδιού σημαίνει αποβολή του παίκτη και ενδεχόμενο αποκλεισμό της ομάδας.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη για τους παίκτες αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια εξέλιξης του παιχνιδιού, το οποίο διεξάγεται από τις 8:00 – 20:30, σε κύκλους διάρκειας 3 ωρών έκαστος.
 • Στην τιμή περιλαμβάνεται η συμμετοχή στο παιχνίδι και καμία άλλη παροχή δεν διατίθεται από την εταιρεία, πέραν των όσων προβλέπονται για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.
Πρόγραμμα Παιχνιδιού
Δείτε το προτεινόμενο πρόγραμμα