Κανονισμός Ασφαλείας Διεξαγωγής Παιχνιδιού

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σελίδα αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής τους παιχνιδιού και η συμμετοχή τους σε αυτό προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή τους από τους παίκτες.

 • Οι παίκτες οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (15 ημερών) ότι ελέγχθηκαν και δεν νοσούν από τον ιό CoViD19. Επίσης οι παίκτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα να ελεγχθούν εκ νέου για τον ιό από γιατρό της εταιρείας κατά την έλευσή τους στην Ελλάδα.
 • Οι παίκτες υποχρεούνται να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση περί ανάληψης ευθύνης που θα τους αποστείλει η εταιρεία πριν από την έλευσή τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο μετά την έλευσή τους στην Ελλάδα. Αντίστοιχα με την υπεύθυνη δήλωση και με παρόμοιο τρόπο οι παίκτες καλούνται να υπογράψουν το συμβόλαιο – πωλητήριο της εταιρείας για συμμετοχή τους στο παιχνίδι.
 • Κάθε ομάδα έχει μαζί της ένα μέλος της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.). Ο οδηγός της Ε.Ο.Δ. βρίσκεται εκεί για την ασφάλεια των παικτών, δεν συμμετέχει, δε γνωρίζει τις λύσεις των γρίφων και δεν μπορεί να δώσει στοιχεία στους παίκτες των ομάδων. Οι παίκτες οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον οδηγό τους.
 • Η ομάδα μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα μέρη για χρονικό διάστημα έως 20 λεπτά. Με το πέρας των 20 λεπτών τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί στο προκαθορισμένο σημείο ραντεβού, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται άμεση παύση του παιχνιδιού και αρχίζει έρευνα εντοπισμού των απόντων μελών. Ως ελάχιστος αριθμός μελών των υποομάδων είναι τα δύο (2) άτομα.
 • Οι παίκτες οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις ενδεδειγμένες διαδρομές που έχουν χαραχθεί στο πλαίσιο του παιχνιδιού.
 • Απαγορεύεται η κολύμβηση τις ώρες του παιχνιδιού είτε στη θάλασσα είτε σε λίμνες και ποτάμια.
 • Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και παράνομων ουσιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 • Οι παίχτες οφείλουν να φέρουν κατάλληλο ρουχισμό (παπούτσια αναρρίχησης, αθλητική περιβολή ή ρουχισμό σχετικό με το ρόλο που ερμηνεύουν, καθώς και ικανό αριθμό από T-shirts, κάλτσες, εσώρουχα, μέσα ενυδάτωσης).
 • Οι παίκτες απαγορεύεται πέρα από τις εντός παιχνιδιού αλληλεπιδράσεις και εντάσεις να διαπληκτίζονται, βιαιοπραγούν, να μιλούν χυδαία και προσβλητικά προς τους συμπαίκτες τους και τους κατοίκους της περιοχής, καταστηματάρχες και λοιπούς εμπλεκόμενους. Να θίγουν θρησκευτικά, πολιτικά, φυλετικά ιδεώδη. Υπεύθυνοι για τη λύση παρεξηγήσεων και εντάσεων είναι τα στελέχη της εταιρείας.
 • Οι παίκτες οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους μηχανισμούς του παιχνιδιού που σχεδιάστηκαν από την ομάδα παραγωγής. Κάθε απόκλιση από τους μηχανισμούς αυτούς επιφέρει τιμωρία στους παίκτες και ενδεχόμενο αποκλεισμό της ομάδας.
 • Απαγορεύονται ρητώς πάσας μορφής αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, οι κλοπές και κάθε είδους παρενόχληση.
 • Υπάρχει κίνδυνος μικροτραυματισμών και για αυτό το λόγο η κάθε ομάδα διαθέτει το δικό της φαρμακείο. Σε περίπτωση σοβαρής συνθήκης, τα μέλη της ομάδας πρέπει άμεσα να ενημερώσουν τον υπεύθυνο έργου.
 • Σε περίπτωση επαφής με την τοπική πανίδα, ακολουθούμε αποκλειστικά τις οδηγίες του οδηγού της Ε.Ο.Δ. που συνοδεύει την κάθε ομάδα.
 • Οι παίκτες υποχρεούνται  να σέβονται το φυσικό περιβάλλον, να μην ρυπαίνουν και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα διαθέσιμα υλικά που τους δόθηκαν ή/και που εγκαταστάθηκαν από την εταιρεία στο φυσικό περιβάλλον. Κάθε παρέκκλιση από τον κανονισμό επιφέρει ποινή τιμωρίας στον παίκτη και πιθανό αποκλεισμό της ομάδας. Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν εγκριθεί από τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου και την τοπική Δασική Υπηρεσία.
 • Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί μικροαλλαγές σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την άρτια διεκπεραίωση του παιχνιδιού.
 • Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών και για την αποφυγή κινδύνων ζωής, υπάρχει περίπτωση το παιχνίδι να αναβληθεί.
 • Οι παίκτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν διατροφικές συνήθειες ή απαγορεύσεις.
 • Οι παίκτες οφείλουν να ενημερώσουν τον ιατρό της εταιρείας για υποκείμενα νοσήματα (όπως αλλεργίες, νεφροπάθειες, καρδιαγγειακά, κινητικά, αιματικά, κ.λπ.).
 • Δεν απαιτούνται κολυμβητικές ικανότητες, η χρήση υπαίθριας φωτιάς και η χρήση αιχμηρών αντικειμένων για την εύρεση στοιχείων.
 • Οι παίκτες υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις συστάσεις που λαμβάνουν.
 • Μη τήρηση κανόνων του παιχνιδιού σημαίνει αποβολή του παίκτη και ενδεχόμενο αποκλεισμό της ομάδας.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη για τους παίκτες αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια εξέλιξης του παιχνιδιού, το οποίο διεξάγεται από τις 9:00 – 17:00. Δεν θεωρούνται ώρες εντός παιχνιδιού οι ώρες ανάπαυσης και οι ώρες εξέλιξης της νυχτερινής αλληλεπίδρασης στο Game Center, ενώ ως ώρα αναχώρησης του τελευταίου δρομολογίου με σκοπό τη διανομή των παιχτών στους χώρους διαμονής τους θα είναι 23:00.
 • Στην τιμή περιλαμβάνεται:
  • Πρωινό και ένα (1) γεύμα ημερησίως
  • Το γεύμα υποδοχής
  • Η αποκλειστική χρήση λεωφορείου για τις μετακινήσεις καθ´ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού
  • Αναμνηστικά
  • Σακίδιο περιπέτειας το οποίο περιλαμβάνει: μικρό φαρμακείο, αμμωνία, υγρά μαντηλάκια με ήπιο αντισηπτικό, χάρτη της περιοχής, σφυρίχτρα ανάγκης, αδιάβροχα, φακοί, οκτώ (8) μικρά σνακ, αντικείμενα χρήσιμα για το λύσιμο των γρίφων, γάντια μιας χρήσεως, μάσκες προστασίας προσώπου μιας χρήσεως για κάθε παίκτη σύμφωνα με τις Οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
  • Ασφάλεια για ατυχήματα

Πληροφορίες Παιχνιδιού

Εγκαταστάσεις Παιχνιδιού
Δείτε τα προτεινόμενα καταλύματα
Πρόγραμμα Παιχνιδιού
Δείτε το προτεινόμενο πρόγραμμα