Διαφάνεια και Επιχειρηματική Πρόοδος – 30/01/2019

Η Creators of Cosmos ανακοινώνει ότι κατόπιν των σχετικών διαδικασιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, έλαβε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποίηση διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ σε συνέχεια της τακτοποίησης των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων, πλέον η εταιρεία δύναται να αξιοποιήσει χρηματικές ενισχύσεις, έχοντας λάβει πιστοποίηση οικονομικής διαφάνειας (λευκό ποινικό μητρώο σε θέματα οικονομικής διαχείρισης) για τη διαχείριση ξένων κεφαλαίων και χρηματοδοτήσεων, από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

Παράλληλα η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι με την ολοκλήρωση του έτους εγκαθίδρυσης της, εισέρχεται πλέον στο στάδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων για την προ-ανάπτυξη της, με την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων pre-seed και στόχο την εξασφάλιση των οικονομικών μεγεθών που θα της επιτρέψουν να λειτουργήσει το Minimum Value Product της, υπό τον τίτλο «Τα Μυστικά του Κένταυρου», στα διοικητικά όρια του δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο Πήλιο.

Εταιρείες ή/και οργανισμοί μικροχρηματοδοτήσεων, καθώς και ιδιώτες που επιθυμούν να ενισχύσουν το οικονομικό απόθεμα της Creators of Cosmos, λαμβάνοντα ανταποδοτικά οφέλη, μπορούν για τον σκοπό αυτό να επικοινωνούν με τη διεύθυνση Επικοινωνιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected]. Μη διστάσετε να μας ρωτήσετε για τους τρόπους πιθανής συνέργειας καθώς και για τα ανταποδοτικά οφέλη που μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης συνεργειών προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία μας ολοκληρώνει και θα δημοσιεύσει το επόμενο διάστημα το pitching deck της, όπου και θα αναγράφονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψήφιους επενδυτές και συνεργάτες.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας, μέσω της σχετικής φόρμας που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.creatorsofcosmos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *