Παρουσίαση στρατηγικής “Live Action Greece” – 15/09/2020

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, στις εγκαταστάσεις του INNOVATHENS powered by Samsung, της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, η MTC Group και η Creators of Cosmos S.M.P.C παρουσίασαν σε σχετική εκδήλωση τη στρατηγική “Live Action Greece”, η οποία και αφορά στην ανάπτυξη υβριδικών συνεργατικών σχημάτων, που αναμένεται να ενισχύσουν την τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα αλλά και τομείς όπως η εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, η οικονομία της γνώσης και η Ε&Α νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου MTC, Νότης Μαρτάκης, και ο Διευθυντής Επικοινωνιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της εταιρείας μας, Μάριος Χατζηδαμιανός, παρουσίασαν σε εκπροσώπους  Ελληνικών Δήμων και Περιφερειών, επαγγελματίες του τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, εκπροσώπους οργανισμών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και σε ανεξάρτητους επαγγελματίες, έναν στρατηγικό σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στην έξυπνη εξειδίκευση που πρέπει να αναπτύξει η χώρα για να εισέλθει σε εμπορικές αλυσίδες παγκόσμιας αξίας σε πλήθος παραγωγικών κλάδων.

 

Συνδυάζοντας τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, το gaming, την τεχνολογία και τη φυσική κληρονομιά της Ελλάδας, η στρατηγική θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας για προορισμούς, μέσω της παραγωγής Παιχνιδιών Ρόλων Φυσικής Κλίμακας (Live Action Role Playing-LARP) και συναφών εκδηλώσεων, προκειμένου να απευθυνθεί σε ένα διαφοροποιημένο και πλέον αφοσιωμένο κοινό, τους gamers.

Με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την εφαρμογή παιχνιδιών LARP και συναφών εκδηλώσεων, o συνεργατικός σχηματισμός επιθυμεί να ενισχύσει τους Δήμους και τις Περιφέρειες, σε τομείς όπως η τυποποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, όπως και ο τουρισμός ψυχαγωγίας, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσθετους οικονομικούς πόρους στις τοπικές αρχές και αναδεικνύοντας τον εκάστοτε προορισμό με μοναδικό τρόπο.

Η στρατηγική αναπτύχθηκε σε σχέση με την πολιτική «Μελλοντικές αναδυόμενες τεχνολογίες στην τέχνη και την επιστήμη» της ΕΕ και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που εισήχθησαν από την εμπειρία 70 ετών της Νότιας Κορέας, η οποία εφάρμοσε τη σχετική πολιτική με τον τίτλο Hallyu είναι γνωστό στους οικονομικούς αναλυτές “The Korean Wave”.

Η στρατηγική εφαρμόστηκε στην Αθήνα, το Πήλιο και το Ναύπλιο το 2019 με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις καθορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, σε μια δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών του παιχνιδιού στο Πήλιο, εξασφαλίστηκαν κέρδη στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ύψους σχεδόν €150.000,00. Στην Αθήνα, η στρατηγική ενσωματώθηκε σε δύο δημοτικά προγράμματα (αναβίωση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και αναβίωση της Πλατείας Θεάτρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης) με αποτέλεσμα μια ιστορία επιτυχίας, όσον αφορά στην ολιστική διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το συνεργατικό σχήμα έως αυτή την ώρα συμπληρώνουν οι MTC Group, INNOVATHENS powered by Samsung της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Creators of Cosmos S.M.P.C. και 360° Points of View, και θα επιχειρήσει την ανάπτυξη της σχετικής εργαλειοθήκης τόσο για την Ελλάδα όσο και για διεθνείς συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας [email protected] ή/και [email protected].

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και παρακολουθήστε τα νέα μας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *