Ανοίγοντας νέα επιχειρησιακά μονοπάτια! – 18/07/2018

Η Creators of Cosmos είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη δύο προγραμμάτων διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης που έχει εκπονήσει στο πλαίσιο του κύκλου λειτουργίας της.

Το πρώτο εργαλείο αφορά στην συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη ήδη απασχολουμένων αλλά και υποψήφιων προς απασχόληση στην εταιρεία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατάρτισης, διάρκειας τριών μηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν από κοινού με τον επαγγελματικό τους σύμβουλο τις ικανότητες και δεξιότητες που κατέχουν, να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους που είναι χρήσιμα για τον επαγγελματικό τους βίο και να διερευνήσουν προοπτικές συνεχούς κατάρτισης και δια βίου μάθησης ώστε κατά την παραμονή τους στην εταιρεία να έχουν την δυνατότητα επαγγελματικής μετεξέλιξης. Το εργαλείο σχεδιάστηκε από τον Διευθυντή Επικοινωνιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μάριο Χατζηδαμιανό το 2012, με την ιδιότητα του Συμβούλου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, και έκτοτε έχει επικαιροποιηθεί και χρησιμοποιηθεί σε πλήθος ιδιωτικών και δημοσίων προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και στην εργαλειοθήκη του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής προς ανέργους.

Το δεύτερο εργαλείο αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και ονομάζεται MasterMind. Πρόκειται για μία μεθοδολογία οργάνωσης και εκτέλεσης συναντήσεων τόσο του διοικητικού προσωπικού με τους απασχολούμενους στην εταιρεία, όσο και μεταξύ των στελεχών διοίκησης. Στο πλαίσιο των συναντήσεων συμμετέχει το σύνολο των απασχολούμενων, το οποίο και έχει τη δυνατότητα να θέσει ζητήματα προς συζήτηση στην ομάδα διοίκησης, να προτείνει αλλαγές ή και νέες προσθήκες στην εργαλειοθήκη εταιρικής διακυβέρνησης, να σχολιάσει και να επιλύσει ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία των τμημάτων, να συντονίσει και να προγραμματίσει το προς παραγωγή έργο, να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ότι αφορά στην λειτουργία των διαφορετικών τμημάτων της εταιρείας καθώς και να αναζητήσει νέες οδούς για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν στο περιβάλλον απασχόλησης.

Το εργαλείο τέθηκε σε λειτουργία ώστε να υποστηρίξει την επιχειρηματική ηθική της εταιρείας, και παραμετροποιήθηκε σύμφωνα με την ‘Θεωρία Ζ’ του Γουίλιαμ Ούτσι (δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ οργανισμού και εργαζομένων, συμμετοχή και εμπλοκή των εργαζομένων σε όλα τα ζητήματα, έλλειψη τυπικής οργανωτικής δομής και συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού), αλλά και τη ‘Θεωρία Κινήτρων’ του Χρήστου Αργύρη, ο οποίος πρότεινε την μετάβαση από την υπάρχουσα πυραμιδική οργανωτική δομή στο ανθρωπιστικό σύστημα, ένα σύστημα ευέλικτης και συμμετοχικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τους δύο θεωρητικούς, των οποίων τις απόψεις ασπαζόμαστε, επιλέξαμε σαν εταιρεία να λειτουργούμε πάντα με θετικό πρόσημο απέναντι στους απασχολούμενους μας και να τους καταστήσουμε εξαρχής υπεύθυνους της εργασίας τους, συμμέτοχους στις αποφάσεις και ικανούς να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τον διοικητικό έλεγχο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *